A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thời khóa biểu tuần 20 (Thực hiện từ ngày 09 tháng 01 năm 2017)

edf40wrjww2News:ContentNew

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 20 (Thực hiện từ ngày 09 tháng 01 năm 2017)

 

GVCN

Nhung

Chàm

Phượng

Uyên

Thảo

Huyền

Thư

Phượng

Xuân

Duyên

Hồng

Loan

Cúc

Thu Vân

Quyên

Thắm

Ngoan

Hằng

Thứ

Tiết

10A1

10A2

10A3

10A4

10A5

10A6

10A7

10A8

11A1

11A2

11A3

11A4

11A5

11A6

12A1

12A2

12A3

12A4

2

1

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

2

VĂN

HÓA

SINH

TOÁN

VĂN

ANH

ĐỊA

ANH

VĂN

HÓA

ĐỊA

TOÁN

ANH

TOÁN

HÓA

TOÁN

3

VĂN

TOÁN

TOÁN

ĐỊA

HÓA

TOÁN

HÓA

ANH

VĂN

VĂN

ANH

TOÁN

VĂN

HÓA

SINH

4

SINH

ANH

HÓA

SỬ

ĐỊA

TOÁN

HÓA

TOÁN

ĐỊA

ANH

VĂN

VĂN

VĂN

TOÁN

HÓA

SỬ

VĂN

3

1

HÓA

SỬ

ANH

VĂN

HÓA

ANH

SINH

TOÁN

VĂN

VĂN

ANH

TOÁN

TOÁN

VĂN

TOÁN

ĐỊA

2

ANH

VĂN

HÓA

VĂN

ANH

ĐỊA

VĂN

HÓA

VĂN

VĂN

TOÁN

TOÁN

ĐỊA

TOÁN

SINH

HÓA

3

VĂN

ĐỊA

HÓA

SỬ

VĂN

HÓA

VĂN

ANH

TOÁN

ĐỊA

TOÁN

ANH

SINH

HÓA

TOÁN

4

1

TOÁN

TOÁN

ANH

ĐỊA

TOÁN

SINH

SỬ

ANH

TOÁN

ANH

VĂN

TOÁN

HÓA

VĂN

TOÁN

ĐỊA

HÓA

2

ĐỊA

SINH

TOÁN

ANH

SỬ

ANH

ĐỊA

VĂN

TOÁN

HÓA

VĂN

VĂN

VĂN

HÓA

VĂN

3

ĐỊA

VĂN

TOÁN

ĐỊA

HÓA

SINH

SỬ

VĂN

ANH

TOÁN

TOÁN

ANH

VĂN

HÓA

ĐỊA

VĂN

TOÁN

4

TOÁN

ANH

SỬ

ANH

ANH

ĐỊA

VĂN

TOÁN

VĂN

TOÁN

HÓA

TOÁN

ĐỊA

SỬ

SINH

5

1

ANH

ANH

VĂN

ANH

TOÁN

VĂN

HÓA

VĂN

TOÁN

TOÁN

ĐỊA

VĂN

SINH

HÓA

SỬ

2

SỬ

VĂN

ĐỊA

SINH

VĂN

TOÁN

VĂN

ANH

HÓA

TOÁN

ANH

ĐỊA

ANH

SỬ

HÓA

VĂN

TOÁN

3

TOÁN

ĐỊA

VĂN

SINH

VĂN

ANH

TOÁN

SỬ

HÓA

SỬ

ANH

TOÁN

HÓA

VĂN

TOÁN

4

ĐỊA

ANH

TOÁN

ANH

TOÁN

VĂN

VĂN

TOÁN

TOÁN

ANH

VĂN

HÓA

SỬ

VĂN

SINH

ĐỊA

6

1

VĂN

TOÁN

ANH

HÓA

TOÁN

TOÁN

ĐỊA

TOÁN

HÓA

ANH

SỬ

VĂN

ĐỊA

TOÁN

VĂN

2

HÓA

VĂN

TOÁN

ANH

VĂN

ANH

TOÁN

ĐỊA

SỬ

HÓA

VĂN

VĂN

SINH

TOÁN

VĂN

3

ANH

HÓA

VĂN

SH

TOÁN

ĐỊA

HÓA

TOÁN

SH

SỬ

ANH

VĂN

SH

TOÁN

SINH

ĐỊA

HÓA

4

SH

SH

SH

HÓA

SH

SH

SH

SH

ANH

SH

SH

SH

SH

HÓA

SH

SH

SH

SH

7

1

TOÁN

SỬ

HÓA

VĂN

VĂN

VĂN

ANH

TOÁN

TOÁN

SINH

TOÁN

TOÁN

VĂN

TOÁN

SỬ

VĂN

2

VĂN

VĂN

TOÁN

ĐỊA

VĂN

SỬ

HÓA

VĂN

ANH

TOÁN

TOÁN

TOÁN

SINH

TOÁN

HÓA

TOÁN

SỬ

3

VĂN

VĂN

ĐỊA

TOÁN

HÓA

TOÁN

HÓA

TOÁN

SINH

VĂN

VĂN

SỬ

TOÁN

TOÁN

TOÁN

ĐỊA

4

ĐỊA

ANH

TOÁN

ĐỊA

TOÁN

TOÁN

SỬ

HÓA

VĂN

VĂN

VĂN

TOÁN

VĂN

VĂN

TOÁN

THỜI KHOÁ BIỂU CHIỀU TUẦN: 20 (Thực hiện từ ngày 09/01 năm 2017)

 

GVCN

Nhung

Chàm

Phượng

Uyên

Thảo

Huyền

Thư

Phượng

Xuân

Duyên

Hồng

Loan

Cúc

Thu Vân

Quyên

Thắm

Ngoan

Hằng

Thứ

Tiết

10A1

10A2

10A3

10A4

10A5

10A6

10A7

10A8

11A1

11A2

11A3

11A4

11A5

11A6

12A1

12A2

12A3

12A4

2

1

VĂN

TOÁN

ANH

ANH

TOÁN

TOÁN

SỬ

ĐỊA

TOÁN

HÓA

VĂN

VĂN

TOÁN

SỬ

VĂN

HÓA

2

VĂN

ANH

TOÁN

SỬ

VĂN

TOÁN

ANH

TOÁN

VĂN

ANH

TOÁN

SINH

VĂN

VĂN

SỬ

TOÁN

3

TOÁN

TOÁN

VĂN

VĂN

TOÁN

ANH

ĐỊA

VĂN

HÓA

TOÁN

VĂN

SINH

TOÁN

SỬ

ĐỊA

TOÁN

HÓA

VĂN

4

ANH

TOÁN

VĂN

TOÁN

TOÁN

SỬ

VĂN

ĐỊA

SINH

VĂN

VĂN

TOÁN

HÓA

TOÁN

ĐỊA

TOÁN

SỬ

3

1

HÓA

ĐỊA

TOÁN

VĂN

HÓA

TOÁN

VĂN

VĂN

SỬ

TOÁN

TOÁN

ANH

VĂN

TOÁN

ĐỊA

TOÁN

2

SỬ

TOÁN

VĂN

TOÁN

TOÁN

ĐỊA

TOÁN

VĂN

VĂN

VĂN

ĐỊA

ANH

HÓA

VĂN

HÓA

TOÁN

SỬ

TOÁN

3

TOÁN

SỬ

HÓA

VĂN

TOÁN

VĂN

VĂN

TOÁN

ANH

TOÁN

HÓA

SỬ

ANH

TOÁN

SỬ

VĂN

TOÁN

VĂN

4

TOÁN

HÓA

ANH

VĂN

SỬ

TOÁN

ANH

TOÁN

TOÁN

SỬ

VĂN

TOÁN

SỬ

VĂN

VĂN

Tác giả: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Chính phủ điện tử
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 12
Tháng 11 : 333
Tháng trước : 490
Năm 2020 : 9.922
Năm trước : 2.127
Tổng số : 12.049